What is SERETIDE 500 mcg Diskus and What is it used for? SERETIDE DISKUS is a 60-dose device that sprays 500 micrograms of salmeterol and 500 micrograms of fluticasone in each application. SERETIDE DISKUS is used in the following situations: SERETIDE helps stop shortness of breath and wheezing that are about to begin. If shortness of breath or wheezing has begun, it will not work. If this happens, you should use fast-acting, “savior” medications, such as salbutamol. Carry your fast-acting, “savior” medicine with you at all times. You should see your doctor if you experience shortness of breath more oen than usual, or if your wheezing has increased or if you are using your fast-acting salvage medicine more oen than usual. Things to consider before using SERETIDE 500 mcg Diskus Conditions that should not be used If; Situations that should be used with caution SERETIDE contains salmeterol and fluticasone as the active substance. Salmeterol is a member of the group of medicines called bronchodilators (bronchial expanders) and causes them to expand by relaxing the muscles in the walls of the airways in the lungs. Fluticasone belongs to a group of drugs called corticosteroids, and since it has a inflammatory (inflammatory, inflammatory) eect, it relieves the problems of breathing and breathing by reducing swelling and sensitivity in the walls of the airways in the lungs. For the correction and control of asthma symptoms. It is given from the third step in the stepped treatment of asthma. Reducing symptoms and frequency of attacks in patients with moderate and severe COPD (chronic obstructive pulmonary disease) in regular treatment. If you are allergic (hypersensitive) to the active ingredients salmeterole or fluticasone or excipient lactose Do not use SERETIDE DISKUS to relieve sudden symptoms, always keep the medicines you use for these situations. If you have increased the use of short-acting bronchodilators (bronchial expander) to relieve symptoms, tell your doctor, this indicates that your asthma control has deteriorated. If your asthma suddenly and progressively worsens, inform your doctor. Do not stop your medication without consulting your doctor, SERETIDE treatment should be stopped gradually under the supervision of a doctor. If you are using this medicine to treat COPD, you may have an increased risk of developing a lung infection known as pneumonia. For the symptoms of this ailment, “4. What are the possible side eects? ” See section. If any of these symptoms develop in you, inform your doctor immediately. If you have active and silent pulmonary tuberculosis (TB-TB), fungal, virus or other respiratory infection, inform your doctor and may want to change your treatment. Tell your doctor if you have thyrotoxicosis (a condition caused by excessive hormone secretion of the thyroid gland) and may want to change your treatment. When SERETIDE DISKUS is administered at higher doses than treatment doses, it may lead to high blood pressure and an increase in heart rate, so if you have high blood pressure or if you have any cardiovascular disease (including irregular or rapid heartbeat), you may want to change your treatment.   /https://prospektus.co/ilac/seretide-500-50-mcg-diskus-inhalasyon-icin-toz-60-doz 3/10 Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın. Araç ve makine kullanımı SERETIDE DISKUS’un araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bir etki oluşturması beklenmez. SERETIDE DISKUS’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Eğer bir başka ilaç alıyorsanız ya da son zamanlarda aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlar astım ilaçlarını veya reçetesiz alınan ilaçları da kapsamaktadır. Bunun nedeni SERETIDE’ın diğer ilaçlarla birlikte alımının uygun olmama ihtimalidir. SERETIDE kullanmadan önce, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız lütfen bunu doktorunuza bildiriniz: Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Yiyecek içecek etkileşimleri (Aç/Tok/Alkol kullanım durumları) SERETIDE DISKUS’un kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. SERETIDE 500 mcg Diskus Nasıl Kullanılır? Doğru ilaç kullanımı nasıl olmalı? When SERETIDE DISKUS is taken at higher treatment doses, it may lead to a decrease in potassium levels in the blood, so if your potassium level in your blood is low or if you have a tendency to do so, you may want to change your treatment. When CERETIDE DISKUS is used for a long time, especially at high doses, Cushing's syndrome due to the corticosteroid it contains (accumulation of fat in the back, backward rounding, excessive hair growth and bone loss especially in the waist and pelvis bones), Cushing-like symptoms, adrenal suppression (suppression of hormone release from the adrenal gland) growth retardation in children and adolescents, decreased bone mineral density, can lead to systemic eects such as cataracts and glaucoma (eye pressure). It may cause growth retardation in children and adolescents, therefore the height of children who take SERETIDE DISKUS for a long time should be monitored regularly. If there is a sudden increase in wheezing aer taking your medicine, tell your doctor immediately. He may want to change your treatment. Some patients may be more sensitive to inhaled (inhaled) corticosteroids, so your doctor will monitor you closely when you switch from oral corticosteroid therapy to inhaled corticosteroid therapy. Aer starting inhaled fluticasone propionate therapy, carry a warning card with you indicating that you may need additional treatment during stress periods. SERETIDE DISKUS may increase blood sugar levels, so if you have diabetes, inform your doctor and may want to change your treatment. Eğer ritonavir (virüslere karşı kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir. Görüşünüzde bulanıklık veya diğer görme bozukluklarınız olursa doktorunuzla görüşünüz SERETIDE DISKUS laktoz içerir. SERETIDE DISKUS’un uygulama yolunun inhalasyon olması sebebiyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir. Beta-blokörler (atenolol, propranolol ve sotalol gibi). Beta-blokörler çoğunlukla yüksek tansiyon veya diğer kalp rahatsızlıkları için kullanılmaktadır. HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (ritonavir, kobisistan içeren ilaçlar gibi) dahil enfeksiyonlara karşı kullanılan ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol ve eritromisin gibi). Bu ilaçların bazıları vücudunuzdaki flutikazon propiyonat veya salmeterol miktarının artmasına neden olabilir. Bu da düzensiz kalp atışı dahil olmak üzere SERETIDE’ın neden olduğu yan etkileri yaşama riskinizi artırabilir veya yaşamakta olduğunuz yan etkileri daha da kötüleştirebilir. Bu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir. Kortikosteroidler (iltihap giderici ilaçlar, ağızdan veya enjeksiyonla alınanlar). Yakın zaman önce bu ilaçlardan kullanmışsanız, bu durum bu ilacın böbrek üstü bezinizi etkileme riskini artırabilir. Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan aynı zamanda idrar söktürücü olarak bilinen diüretikler (furosemid, hidroklorotiyazid gibi kandaki potasyum seviyesini düşürebilecek idrar söktürücü içeren ilaçlar) Astım ve KOAH tedavisinde kurtarıcı ilaç olarak kullanılan diğer bronkodilatörler (salbutamol gibi) Ksantin ilaçları (astım tedavisinde kullanılırlar)

SERETIDE DISKUS 500MCG *

﷼220.00Price